• ม่ายม่ายติตั่วฮาติ

"อินทรีภูเขา"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน