• หลิว
  • เหมิง ยู่

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
North Dalian MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
North Dalian MMA
จาก
จีน