• ฉอง
  • ชิง หยา

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68 กก.
ทีม
Up Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68 กก.
ทีม
Up Gym
จาก
จีน