• อาเฮจาง
  • เอลินัวร์

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Chengde Quansheng
จาก
จีน
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Chengde Quansheng
จาก
จีน