• โคชิ
  • มัตสึโมโตะ

"Luxor"

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Master Japan
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Master Japan
จาก
ญี่ปุ่น