• เทกาซูเกะ
  • คูเมะ

"Da Jaguar"

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
ALIVE
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
ALIVE
จาก
ญี่ปุ่น