• เฮอร์นานิ
  • เปอร์เปโตร

ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Nova União
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Nova União
จาก
บราซิล