• ฮิโรยูกิ
  • เทตซูกะ

"Last Samurai"

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
จาก
ญี่ปุ่น