• มูราด
  • รามาซานอฟ

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Dagestan Fighter
จาก
รัสเซีย
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Dagestan Fighter
จาก
รัสเซีย