• แบ
  • มง โฮ

"Wolverine"

ส่วนสูง
181 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Team Mad
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
181 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Team Mad
จาก
เกาหลีใต้