• เอ็ดสัน
  • มาร์เควส

"Panico"

ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
New Level Muay Thai Academy
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
New Level Muay Thai Academy
จาก
บราซิล