• เอกี
  • โรซเตน

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
IndoGym
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
IndoGym
จาก
อินโดนีเซีย