• ฟาจาร์

"Macho"

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
จาก
อินโดนีเซีย