แอมเบอร์
คิตเชน

"AK 47"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Touchgloves Gym
จาก
สหราชอาณาจักร
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Touchgloves Gym
จาก
สหราชอาณาจักร