• แอมเบอร์
  • คิตเชน

"AK 47"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
59.0 กก.
ทีม
Touchgloves Gym
จาก
สหราชอาณาจักร
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
59.0 กก.
ทีม
Touchgloves Gym
จาก
สหราชอาณาจักร