• วิกตอเรีย
  • ลิเพียนสกา

ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Hanuman Gym Bratislava / T.F.C. Bratislava
จาก
สโลวะเกีย
ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Hanuman Gym Bratislava / T.F.C. Bratislava
จาก
สโลวะเกีย