• อลัน
  • ฟิลพอตต์

"เด็กฝึกหัด"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
IMMA / Legends Gym Kensington
จาก
ไอร์แลนด์เหนือ
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
IMMA / Legends Gym Kensington
จาก
ไอร์แลนด์เหนือ