มิน จอง
ซอง

"รันนิ่งแมน"

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Team Max
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Team Max
จาก
เกาหลีใต้