• เทียล
  • ธัง

"THE DRAGON LEG"

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Hard Knocks 365
จาก
เมียนมา
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Hard Knocks 365
จาก
เมียนมา