• คิม
  • วูน คยอม

"The Kid"

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
OWS Contract Winner
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
OWS Contract Winner
จาก
เกาหลีใต้