• มยอง กู
  • คิม

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
The Gym Lab
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
The Gym Lab
จาก
เกาหลีใต้