มยอง กู
คิม

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
30
ทีม
The Gym Lab
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
30
ทีม
The Gym Lab
จาก
เกาหลีใต้