• เจอร์รี่
  • โอลซิม

"นักรบโบโกเดีย"

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Team Lakay
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Team Lakay
จาก
ฟิลิปปินส์