• เซคาริยาห์
  • แลงก์

"มนุษย์โลก"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Bali MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Bali MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา