• อาลี
  • โมทาเหม็ด

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Team Envisage
จาก
อิหร่าน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Team Envisage
จาก
อิหร่าน