ชิเนชักท์กา
โซลท์เซทเซก

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Zorky's MMA
จาก
มองโกเลีย
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Zorky's MMA
จาก
มองโกเลีย