• ฮยุนจิน
  • อี

"สิงโต"

ส่วนสูง
182 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Ssengym
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
182 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Ssengym
จาก
เกาหลีใต้