ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Edge Of Greatness

22/11/2019 6ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

It’s going to be another night of the world’s most exciting martial arts action when ONE Championship returns to the Singapore Indoor Stadium with ONE: EDGE OF GREATNESS!

In the main event, veteran Muay Thai legend Nong-O Gaiyanghadao defends the ONE Bantamweight Muay Thai World Title against young phenom Saemapetch Fairtex. With such famed Muay Thai World Champions colliding, get ready for a stunning showcase of spectacular striking.

Plus, two of ONE Championship’s fiercest finishers will do battle, with Singaporean knockout king Amir Khan going up against Malaysian-Kiwi superstar Ev Ting. They will be joined on the stacked card by incredible martial artists from around the world such as former ONE Strawweight World Champions Alex Silva and Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke, so mark your calendars, buy your tickets, and download the ONE Super App now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។