ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Dynasty Of Champions (Guangzhou)

20/06/2015 6ល្ងាច ICT
Guangzhou

សង្ខេប

ONE Championship has announced another blockbuster event in mainland China and this time, the event will be held in Guangzhou, China. Expect another action-packed fight card as the biggest MMA organization in Asia brings the best fighters and the most exciting MMA show in the world to China again. The fight card will be headlined by Russian knockout artist Timofey Nastyukhin going up against Japanese veteran Yusuke Kawanago. But the highlight of the night for Chinese fans will be the 1-night 4-man tournaments that will determine the Guangzhou Flyweight and Featherweight Champions. This event is expected to be another SOLD OUT spectacle as Chinese fans turn up in force to support their local heroes. Since ONE Championship held its first show in China last year in Beijing, fans have been eagerly awaiting the return of the event! Get your tickets early before they sell out.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។