ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Defending Honor

11/11/2016 6ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

The biggest event in Asian mixed martial arts is coming home to Singapore with ONE: DEFENDING HONOR at the Singapore Indoor Stadium!

Five years after the first-ever ONE Championship event changed the face of Asian sports right here in Singapore, prepare yourself for another edition of the planet’s most exciting mixed martial arts spectacle with two World Championship belts on the line.

Headlining the night’s action is MMA legend and ONE Lightweight World Champion Shinya Aoki, who will defend his title against the pride of the Philippines, Eduard Folayang, in a five-round battle for supremacy. As if that wasn’t enough, the co-main event sees ONE Featherweight World Champion Marat Gafurov taking on former champion Narantungalag Jadambaa, the man he took the belt from, in a long-awaited rematch.

What’s more, with the best Singaporean and International names in Asian MMA also taking to the cage, this is your chance to immerse yourself in a sports entertainment experience like no other, so get your tickets now!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។