ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Conquest of Heroes

22/09/2018 6:30ល្ងាច ICT
Jakarta

សង្ខេប

On 22 September, ONE Championship is returning to Jakarta, Indonesia, with yet another action-packed blockbuster, ONE: CONQUEST OF HEROES!

In the main event, reigning ONE Strawweight World Champion Yoshitaka “Nobita” Naito will defend his belt against Filipino strawweight sensation Joshua “The Passion” Pacio, in a rematch of their riveting title clash from 2016.

Also, Indonesian hero Stefer Rahardian will look to excite his hometown fans once again, when he collides with Chinese National Greco-Roman Wrestling Champion Peng Xue Wen.

They will be accompanied on a stacked card by the world’s best mixed martial artists and striking superstars, all of whom are set to ignite the ONE cage with their awe-inspiring skills.

Join us for a phenomenal night of action at the Jakarta Convention Center. Mark your calendars now!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។