• មាស
  • ម៉ើ

កម្ពស់
166​ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់កំណត់
គីឡូក្រាម 70.3
ក្លឹប​
Cambodian Top Team
មក​ពី
កម្ពុជា
កម្ពស់
166​ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់កំណត់
គីឡូក្រាម 70.3
ក្លឹប​
Cambodian Top Team
មក​ពី
កម្ពុជា

អំពី

Born to a family of farmers in Kampong Thom, Khmer Warrior Challenge Champion Meas Meul was forced to drop out of school to help his family with its crops. A weak and sickly child, he began training in Kun Khmer at an early age to deal with the bullying and teasing he endured from other children.

After hearing about opportunities to forge a career in the cage, Meul began to focus on training in other disciplines so he could help to support his family financially. Along the way, he competed in Kun Khmer, judo, wrestling, and boxing, becoming a five-time national champion in judo while compiling an undefeated 13-0 record in Kun Khmer.

Meul made his professional cage debut in 2014, and has racked up several impressive victories since then, with the majority of them being finishes. Training alongside the best martial artists in Cambodia, he is determined to become the first Cambodian World Champion in the cage, and had a good start to his quest with two first-round stoppage wins on the global stage of ONE Championship.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។