• จาว
  • เฉียว หยู

"The Young King"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
"Dujiangyan Chuanqi Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
"Dujiangyan Chuanqi Fight Club
จาก
จีน