ซู
หลิว

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
73.5 กก.
ทีม
Changsha Ruige Muay Thai Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
73.5 กก.
ทีม
Changsha Ruige Muay Thai Gym
จาก
จีน