• เจ
  • ตุย นี

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Taung Ka Lay
จาก
เมียนมา
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Taung Ka Lay
จาก
เมียนมา