• ไมต์
  • ไยน์

ส่วนสูง
162 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Shwe Phuu
จาก
เมียนมา
ส่วนสูง
162 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Shwe Phuu
จาก
เมียนมา