• ช่าเท่
  • จูมาไต

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน