• ฟ่าน
  • เจีย เล่อ

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Longyun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Longyun MMA
จาก
จีน