• ไซ
  • นยาน ลิน

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team Phoe Thaw
จาก
เมียนมา
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team Phoe Thaw
จาก
เมียนมา