ปีเตอร์
เดนาโซ

"เทวดา"

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team Quest Thailand
จาก
ไทย
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team Quest Thailand
จาก
ไทย