• แมทท์
  • โคร์โร

"Pirate"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Nook Kok Supergame Muay Thai Gym
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Nook Kok Supergame Muay Thai Gym
จาก
มาเลเซีย