• รอชนี
  • ไครา

ส่วนสูง
157 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Muay Fit / Gainz MMA
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
157 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Muay Fit / Gainz MMA
จาก
มาเลเซีย