• เอดิลาห์
  • โจฮานี

"อิลาห์"

ส่วนสูง
152 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Ewako Gym
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
152 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Ewako Gym
จาก
มาเลเซีย