• จี ยอน
  • ซอ

"ผึ้ง"

ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Top Gym BF / The Gym Lab
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Top Gym BF / The Gym Lab
จาก
เกาหลีใต้