• เนฮา
  • คาชยับ

ส่วนสูง
152 ซม.
ทีม
Prime Sports
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
152 ซม.
ทีม
Prime Sports
จาก
อินเดีย