• โรเดียน
  • เมนชาเวซ

"THE REDEEMER"

ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
72.0 กก.
ทีม
Catalan Fighting System
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
72.0 กก.
ทีม
Catalan Fighting System
จาก
ฟิลิปปินส์