• ยูน
  • ชาง มิน

"THE BIG HEART"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
72.0 กก.
ทีม
Team MAD
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
72.0 กก.
ทีม
Team MAD
จาก
เกาหลีใต้