• รากห์เวนดรา
  • ซิงห์

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Team Prime Time
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Team Prime Time
จาก
อินเดีย