• ปุนยา
  • ไซ

ส่วนสูง
178 ซม.
ทีม
Bali MMA
จาก
เมียนมา
ส่วนสูง
178 ซม.
ทีม
Bali MMA
จาก
เมียนมา