• นัม
  • ฮี คิม

"CAPTAIN MARVEL"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
SSENGYM / DAECHEON JIU-JITSU
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
SSENGYM / DAECHEON JIU-JITSU
จาก
เกาหลีใต้