• ริตู
  • โฟกาต

"THE INDIAN TIGRESS"

ส่วนสูง
156 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
156 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
อินเดีย